Kıdem Tazminatı Hesaplama / Kıdem Aylığı Hesaplama

Burada kıdem tazminatınızı / aylığınızı hesaplayabilirsiniz. Sizden istenen bilgileri girdikten sonra "Kıdem Tazminatı Hesapla" tuşunu tıklayın.

Kıdem Tazminatı ile İhbar Tazminatı aynı veriler kullanılarak hesaplanmaktadır. Eğer alttaki "Aynı Değerlerle İhbar Tazminatı Hesapla" tuşunu tıklarsanız İhbar Tazminatınızı da hesaplayabilirsiniz.Kıdem tazminatı hesaplamak için gereken verileri giriniz:

İşe başlama tarihiniz
İşten ayrılma tarihiniz
En son aylık bürüt ücretiniz
Aylık bürüt yol ücretiniz
Aylık bürüt yemek ücretiniz
Diğer ücretlerin yıllık bürüt toplam tutarı
Yılda kaç ikramiye alıyordunuz?
İkramiye alıyorsanız bir ikramiye tutarı


Kıdem Aylığı / Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, iş akdinin işveren tarafından feshedilmesi veya kanunda belirtilen diğer özel durumlardan dolayı işçinin işten ayrılması durumunda aldığı bir ücrettir. İşçi kendi isteğiyle işten ayrılmışsa kıdem tazminatı ödenmez.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İşçinin çalıştığı her yıl için en son aldığı bürüt aylık ve iş sözleşmesinde belirtilen diğer yan ödemelerin (örneğin yol, yemek parası, ikramiye) toplamı kadar tazminat ödenir. Örneğin işçinin son aylık bürüt ücreti 1.500,00 TL ise ve işçi 5 yıl çalışmış ise 5 x 1.500,00 = 7.500,00 TL kıdem tazminatı alacaktır. İşçinin çalıştığı sürede tam yıl olmayan kısım için günlük hesalama yapılır. Örneğin işçi 3 yıl 6 ay çalışmış, aylık bürüt ücretleri toplamı 1.500,00 TL ise, 3 yıl için 3 x 1.500,00 = 4.500,00 TL ve ayrıca 6 ay için 750,00 TL daha, toplamda 5.250,00 TL tazminat alacaktır. Tam yıldan artan kısım gün sayısına bakılarak hesaplanır.

İşten çıkarılma dışında başka hangi durumlarda kıdem tazminatına hak kazanılır?

Aşağıdaki durumlarda kıdem tazminatına hak kazanılır :
  • İşçinin emekli olması.
  • İşçi erkek ise muvazzaf askerlik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalması.
  • İşçi kadın ise ve çalışırken evlenmiş ise evlendikten sonraki bir yıl içinde işten ayrılmak istemesi.
  • İşçinin ölmesi.
  • İş yasasında belirtilen "İşçinin haklı ber nedene dayanarak derhal işi bırakma hakkı" nı kullanması.

Kıdem tazminatına hak kazanmak için neleri yerine getirmelidir?

  • İşçi aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı değişik işyerlerinde en az bir yıl çalışmış olmalıdır.
  • İşçi ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları nedeniyle işten çıkarılmamış olmamalıdır.

Kıdem tazminatının üst sınırı ne kadardır?

Tazmitanın bir yıla karşılık gelen tutarı en yüksek devlet memurunun (başbakanlık müsteşarı) aldığı aylık ücreti (2014 yılının 2. yarısı için 3.438,22 TL) geçemez.

Aliekber bal

Merhabalar iş yeri başka bir şehre taşındı ve bana iki hafta önce söylendi 6 buçuk aydır çalışıyorum kıdem ve ihbar tazminatı ne kadar almam gerekir

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.